Prekių grąžinimas ar keitimas

Prekių grąžinimas ar keitimas

1. Prekės grąžinamos ar keičiamos  vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

2. Norint  grąžinti prekę(es) 1. taisyklių punkte nurodytais atvejais, pirkėjas privalo užpildyti prekių grąžinimo dokumentą laisva forma ir pateikti jį kartu su grąžinama preke(ėmis).

3. Pirmame (1. ) punkte numatyta teise pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją  raštu  siusdamas laiška el.paštu info@toppadangos.lt arba atvykdamas į toppadangos.lt  būstinę.

4. Toppadangos.lt turi teisę nepriimti grąžinamų prekių, jei pirkėjas nesilaiko šių sąlygų :

4.1 prekė (-ės ) privalo  būti originalioje nepažeistoje pakuotėje ;

4.2. prekė (-ės ) turi būti pirkėjo nesugadinta ir nepakeitusi pirminės išvaizdos ;

4.3. prekė (-ės ) turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

4.4. prekė (-ės ) turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pristatytos  ;

4.5. grąžinant prekę (-es) būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą  grąžinimo dokumentą.

5. Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos ( tokie patys įkainiai, kaip pristatant prekes pirkėjams žr.skyrių PRISTATYMAS), jei grąžinama kokybiška (-os)  ir nesumaišyta pristatymo metu  prekė ar prekės.

6. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė. 

7. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų ir taikaus susitarimo būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.